Obraz

Katarzyna Padula

Neurologopeda, nauczyciel NDT-Bobath w zakresie logopedii

 • w 2001 ukończyła studia na Akademii Bydgoskiej (aktualnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedyczną
 • w 2007 roku ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne o specjalności neurologopedia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • od 2004 do 2016 roku pracowała jako logopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie
 • aktualnie pracuje: jako neurologopeda, specjalista NDT-Bobath
 • od 2016 roku w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla Dzieci Ośrodka Samarytanin w Głogowie
 • od 2017 roku w Przedszkolu Niepublicznym Wyspa Skarbów w Głogowie
 • od 2017 roku w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala Zakonu Bonifratrów w Piaskach / Marysinie
 • od 2017 roku w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala Powiatowego w Rawiczu
 • od 2006 roku prowadzi własną prywatną działalność w zakresie logopedii i szkoleń
 • jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath

Konferencje, szkolenia, warsztaty (udział czynny):

 • Udział w konferencji PSOUU Koło w Kielcach "Aktualne problemy diagnozy, opieki i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami". Temat wykładu: Możliwości funkcjonalne w zakresie komunikacji dziecka z wrodzonym zanikiem mięśni typ SMA I. Spojrzenie terapeuty NDT-Bobath, październik 2011
 • Szkolenie dla rodziców w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie. Temat: Higiena jamy ustnej dziecka niepełnosprawnego, styczeń 2012
 • NZOZ Samarytanin w Głogowie wykład dla lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów: Ocena i terapia neurologopedyczna dziecka z zaburzonym rozwojem. Podejście neurorozwojowe, marzec 2012
 • Szkolenie dla lekarzy zorganizowane przy PSOUU Koło w Gdyni, Temat: Współczesne podejście do terapii dziecka z uszkodzeniem CUN wg koncepcji NDT-Bobath, współprowadzenie z Zofią Szwiling PT oraz dr Marią Borkowską, październik 2012
 • Szkolenie dla logopedów: Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca, badanie - ocena – interwencja. Współprowadzenie. Główny prowadzący: Dore Blom, logopeda z Grecji, Senior Instruktor NDT-Bobath, Gdynia, luty/marzec 2014
 • Szkolenie dla lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów: Wsparcie wcześniaka i dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem, współprowadzenie z dr Markiem Boberskim, Gdańsk, lipiec 2015
 • Szkolenie dla lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów: Wsparcie wcześniaka i dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem, współprowadzenie z dr Markiem Boberskim, Gdańsk, luty 2016
 • Konferencja "Autyzm w szkole", wykład pt.: Smakuję, czuję, widzę, słyszę - przetwarzanie sensoryczne a trudności z jedzeniem u osób z ASD, Leszno, listopad 2017
 • Konferencja "Autyzm w rodzinie i edukacji", wykład pt.: Małe dziecko z ASD, Leszno, listopad 2018
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Kraków, maj 2019 (Rehaplus)
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Pruszków, maj 2019 (Rehamax)
 • Doroczna Konferencja Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, temat: Dyzartria jako zaburzenie motoryczne dzieci z MPD, Warszawa. maj 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie Advance NDT-Bobath Baby, PSONI Gdynia, październik 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, PSONI Gdańsk, październik 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Wyspa, Gdańsk, październik 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Rehaplus, Kraków, styczeń 2020
 • Prowadzenie szkolenia Dziecko niepełnosprawne. Jak rozumieć podejście neurorozwojowe. Teoria i praktyka okiem lekarza i neurologopedy, współprowadzenie z lek. med. specjalista rehabilitacji medycznej i pediatrą Kamillą Jakubowską, luty 2020
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Warszawa, czerwiec 2020
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Kraków, sierpień 2020
 • Prowadzenie szkolenia Terapia neurologopedyczna małego dziecka w oparciu o podejście neurorozwojowe, Szczecin, wrzesień 2020
 • Prowadzenie webinaru Mózgowe porażenie dziecięce. Usprawnianie neurologopedyczne, grudzień 2020
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Gdańsk, marzec 2021
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Warszawa, kwiecień 2021
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Kraków, maj 2021
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie zaawansowanym NDT-Bobath Baby, Warszawa, maj 2021
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie zaawansowanym NDT-Bobath Baby, Warszawa, czerwiec 2021
 • Prowadzenie wykładu na Konferencji PS NDT-Bobath: Rozwój małego dziecka. Co ma znaczenie, online, wrzesień 2021

 • Prowadzenie wykładu na Konferencji pt.: Zrozumieć dziecko, Żmigród, październik 2021

 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie zaawansowanym NDT-Bobath Baby, Gdynia, październik 2021

 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Warszawa, listopad 2021

 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Kraków, styczeń 2022

Warsztaty szkoleniowe (uczestnik):

 • Wczesna interwencja logopedyczna. Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, dr Teresa Kaczan, dr Anna Regner, 2006
 • Dyslalia ankyloglosyjna, dr Barbara Ostapiuk, 2007
 • Diagnoza i wczesna stymulacja odruchów niemowlęcych, mgr Mira Rządzka, 2008
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnoza i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu i z wadą wymowy, dr Lilianna Konopska, 2008
 • Szkolenie z zakresu Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath, kurs NDT-Bobath Basic, prowadząca Zofia Szwiling PT, dr Maria Borkowska, mgr Aleksandra Łada, Fotini Zografou OT, sierpień-wrzesień 2009
 • Szkolenie z zakresu Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath Baby, Zofia Szwiling PT kwiecień 2011
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, sierpień 2011
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, wrzesień 2011
 • Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji, prowadząca Fotini Zografou OT NDT-Bobath Tutor, wrzesień 2011
 • Kurs NDT-Bobath Baby Advance, Zofia Szwiling PT, Fotini Zografou OT, kwiecień/maj 2012
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, sierpień 2012
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, wrzesień 2012
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Krynica-Zdrój, marzec 2013
 • Konferencja zorganizowana przez PS NDT-Bobath, Analiza chodu dziecka z MPDz, Warszawa, maj 2013
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Maarlene D'Hondt (Belgia) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Warszawa, czerwiec 2013
 • Kurs refresher NDT-Bobath, Leszno, październik 2013
 • Kurs Przegląd tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi, Łukasz Czubaszewski, Leszno, listopad 2013
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Leszno, marzec 2014
 • Konferencja Stowarzyszenia Mówić bez słów pt.:  Od niepełnosprawności do aktywności, Beata Batorowicz (Kanada), Nadia Browning (Niemcy), Koen Van Dijk (Holandia), Aleksandra Kulis (Polska), Warszawa, kwiecień 2014
 • Kongres: 26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, July 3-5, 2014, Vienna, Austria26 Doroczne Spotkanie Europejskiej Akademii Dziecięcej Niepełnosprawności, 3-5 lipca 2014 roku, Wiedeń, Austria
 • Kongres EBTA 2014, Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie...?, Warszawa, wrzesień 2014
 • Warsztaty SOFFI- Wspomaganie karmienia doustnego niemowląt z zaburzeniami żywienia, Erin Sundseth Ross (Stany Zjednoczone), Warszawa, wrzesień 2014
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, pażdziernik 2014
 • Warsztat dla nauczycieli koncepcji NDT-Bobath i ich asystentów, Josse De CAt, Koen De Wulf, Patrick Algoet (Belgia), grudzień, Bruksela 2014
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, styczeń 2015
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Warszawa, luty 2015
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath pt.: Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w MPDZ, Eddy Mellaerts, Wima Sevenants Belgia, Warszawa, maj 2015
 • 7 Europejska i Śródziemnomorska Konferencja Naukowa Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej - EEMCPDM pt. "Od Dzieciństwa do Dorosłości z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym" przebiegająca pod auspicjami Amerykańskiej Akademii Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej (AACPDM), Poznań, czerwiec 2015
 • Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne i kinematyczne podejście do rehabilitacji, Elain Owen MBE MSc SRP MCSP, Warszawa, listopad 2015
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, styczeń 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Swarzędz, marzec 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, kwiecień 2016
 • Szkolenie Trudności z jedzeniem, dzieci z zaburzeniami rozwoju, Anna Krauze, Fundacja Scolaris, Centrum Terapii EGEO, Bydgoszcz, maj 2016
 • Kurs NDT-Bobath Baby, część logopedyczna, Sheri Rabino Senior Tutor SLT NDT-Bobath, Sara Capelovitch Senior Tutor PT NDT-Bobath (Izrael), Warszawa, czerwiec 2016
 • Kurs NDT-Bobath Baby, część logopedyczna, Sheri Rabino Senior Tutor SLT NDT-Bobath, Sara Capelovitch Senior Tutor PT NDT-Bobath (Izrael), Warszawa, wrzesie  2016
 • Warsztaty SOS Approach to feeding, Kay Toomay, Erin Ross, Uppsala, Szwecja, wrzesień 2016
 • Szkolenie Pre-speech, kurs Advance kocepcji NDT-Bobath dla logopedów będących na ścieżce instruktorskiej w zakresie logopedii, Warszawa, październik 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Poznań, grudzień 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Głogów, marzec 2017
 • Konferencja "Rozmowy bez mowy" AAC, Głogów, maj 2017
 • Konferencja "Bobath dziś", Warszawa, czerwiec 2017
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom IGrecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Szaflary, październik 2017
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Gdańsk, maj 2018
 • Konferencja PS NDT-Bobath Małe dziecko w wieloprofilowej terapii, Warszawa, maj 2018
 • Kinesiotaping w logopedii, Esther De Ru, Poznań, czerwiec 2018
 • Feeding Issues in Substance Exposed Infants, warsztat, Joy V. Browne, PCNS, IMH-E(IV), University of Colorado, lipiec 2018
 • Otrzymanie certyfikatu mianującego na nauczyciela koncepcji NDT-Bobath w zakresie logopedii (SLT Bobath Tutor), Tel Aviv-Brighton 2018
 • Makaton, Zielona Góra, wrzesień 2018
 • Kinesiotaping w logopedii Advance, Esther De Ru, Wrocław, grudzień 2018
 • Home Strategies for Families in Feeding Therapy, warsztat, Potock M., MA, CCC-SLP, Phoenix, Arizona, sierpień 2019
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "W LABIRYNCIE SŁÓW. AFAZJA DZIECIĘCA I INNE ZABURZENIA KOMUNIKACJI. OBJAWY, DIAGNOZA ORAZ TERAPIA", Kraków, październik 2019
 • VitalStim®: zastosowanie elektrostymulacji i i sEMG w zaburzeniach połykania i wybranych problemach logopedycznych, dr Ewa Winnicka, Warszawa, październik 2019

 • Dysfagia pediatryczna, warsztat, Dore Blom SLT NDT-Bobath Senior Tutor, Warszawa, listopad 2019

 • Międzynarodowa Konferencja kinesiotaping dla logopedów, Esther De Ru i inni, Warszawa, listopad.2019

 • 7th International Pediatric Feeding Disorder Conference, January 2020

 • Dziewczyny w spektrum autyzmu, Ewa Furgał, webinar, kwiecień 2020

 • Komunikacja osób z diagnozą stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości, Edyta Tyszkiewicz, webinar, kwiecień 2020

 • Diaphragm concept, dr Janusz Kocjan, webinar, kwiecień 2020

 • Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce logopedy i neurologopedy, Damian Stucki, webinar, maj 2020

 • Diagnostyka zaburzeń karmienia i połykania i ocena stanu odżywienia pacjentów z SMA, prof. dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Katarzyna Kotulska - Jóźwiak, dr Barbara Jamróz, dr Ewa winnicka, webinar, maj 2020

 • Terapia zaburzeń połykania i odżywiania. Leczenie żywieniowe pacjentów ze SMA - żywienie doustne i żywienie enteralne, prof. dr hab. Piotr Socha, dr Ewa Winnicka, webinar, maj 2020

 • Zaburzenia metaboliczne u noworodka, dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, dr n. med. Dariusz Rokicki, dr Magdalena Zarlenga, webinar, czerwiec 2020

 • Ochrona niemowląt przed zakażeniami powodowanymi przez wirusy, prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM, dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK, webinar, czerwiec 2020

 • Fizjoterapia niedłączny element terapii SMA dorosłych i dzieci, webinar, czerwiec 2020

 • Żywienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - czy to bułka z masłem ?, prof. Janusz Książyk, czerwiec 2020

Szkolenia z zakresu AAC oraz superwizje:

 • Szkolenia z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź jak się porozumiewam", dr Magdalena Grycman, 2010
 • Szkolenie superwizyjne (analiza 4 użytkowników AAC prezentujących umiejętności z zakresu porozumiewania się na poziomach 0-1-2), dr Magdalena Grycman, styczeń 2011
 • Szkolenie superwizyjne (analiza 4 użytkowników AAC prezentujących umiejętności z zakresu porozumiewania się na poziomach 0-1-2), dr Magdalena Grycman, marzec 2011
 • Szkolenie superwizyjne (analiza 4 użytkowników AAC prezentujących umiejętności z zakresu porozumiewania się na poziomach 1-2-3), dr Magdalena Grycman, październik 2011
 • Indywidualne szkolenie superwizyjne z zakresu AAC, dr Magdalena Grycman, maj 2012
 • Indywidualne szkolenie superwizyjne z zakresu AAC, dr Magdalena Grycman, październik 2012