Obraz

Katarzyna Padula

Neurologopeda, nauczyciel NDT-Bobath w zakresie logopedii

 • w 2001 ukończyła studia na Akademii Bydgoskiej (aktualnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedyczną
 • w 2007 roku ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne o specjalności neurologopedia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • od 2004 do 2016 roku pracowała jako logopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie
 • aktualnie pracuje: jako neurologopeda, specjalista NDT-Bobath
 • od 2016 roku w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla Dzieci Ośrodka Samarytanin w Głogowie
 • od 2017 roku w Przedszkolu Niepublicznym Wyspa Skarbów w Głogowie
 • od 2017 roku w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala Zakonu Bonifratrów w Piaskach / Marysinie
 • od 2017 roku w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala Powiatowego w Rawiczu
 • od 2006 roku prowadzi własną prywatną działalność w zakresie logopedii i szkoleń
 • jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath

Konferencje, szkolenia, warsztaty (udział czynny):

 • Udział w konferencji PSOUU Koło w Kielcach "Aktualne problemy diagnozy, opieki i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami". Temat wykładu: Możliwości funkcjonalne w zakresie komunikacji dziecka z wrodzonym zanikiem mięśni typ SMA I. Spojrzenie terapeuty NDT-Bobath, październik 2011
 • Szkolenie dla rodziców w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie. Temat: Higiena jamy ustnej dziecka niepełnosprawnego, styczeń 2012
 • NZOZ Samarytanin w Głogowie wykład dla lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów: Ocena i terapia neurologopedyczna dziecka z zaburzonym rozwojem. Podejście neurorozwojowe, marzec 2012
 • Szkolenie dla lekarzy zorganizowane przy PSOUU Koło w Gdyni, Temat: Współczesne podejście do terapii dziecka z uszkodzeniem CUN wg koncepcji NDT-Bobath, współprowadzenie z Zofią Szwiling PT oraz dr Marią Borkowską, październik 2012
 • Szkolenie dla logopedów: Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca, badanie - ocena – interwencja. Współprowadzenie. Główny prowadzący: Dore Blom, logopeda z Grecji, Senior Instruktor NDT-Bobath, Gdynia, luty/marzec 2014
 • Szkolenie dla lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów: Wsparcie wcześniaka i dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem, współprowadzenie z dr Markiem Boberskim, Gdańsk, lipiec 2015
 • Szkolenie dla lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów: Wsparcie wcześniaka i dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem, współprowadzenie z dr Markiem Boberskim, Gdańsk, luty 2016
 • Konferencja "Autyzm w szkole", wykład pt.: Smakuję, czuję, widzę, słyszę - przetwarzanie sensoryczne a trudności z jedzeniem u osób z ASD, Leszno, listopad 2017
 • Konferencja "Autyzm w rodzinie i edukacji", wykład pt.: Małe dziecko z ASD, Leszno, listopad 2018
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Kraków, maj 2019 (Rehaplus)
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Pruszków, maj 2019 (Rehamax)
 • Doroczna Konferencja Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, temat: Dyzartria jako zaburzenie motoryczne dzieci z MPD, Warszawa. maj 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie Advance NDT-Bobath Baby, PSONI Gdynia, październik 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, PSONI Gdańsk, październik 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Wyspa, Gdańsk, październik 2019
 • Prowadzenie części logopedycznej na kursie podstawowym NDT-Bobath, Rehaplus, Kraków, styczeń 2020

Warsztaty szkoleniowe (uczestnik):

 • Wczesna interwencja logopedyczna. Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, dr Teresa Kaczan, dr Anna Regner, 2006
 • Dyslalia ankyloglosyjna, dr Barbara Ostapiuk, 2007
 • Diagnoza i wczesna stymulacja odruchów niemowlęcych, mgr Mira Rządzka, 2008
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnoza i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu i z wadą wymowy, dr Lilianna Konopska, 2008
 • Szkolenie z zakresu Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath, kurs NDT-Bobath Basic, prowadząca Zofia Szwiling PT, dr Maria Borkowska, mgr Aleksandra Łada, Fotini Zografou OT, sierpień-wrzesień 2009
 • Szkolenie z zakresu Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath Baby, Zofia Szwiling PT kwiecień 2011
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, sierpień 2011
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, wrzesień 2011
 • Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji, prowadząca Fotini Zografou OT NDT-Bobath Tutor, wrzesień 2011
 • Kurs NDT-Bobath Baby Advance, Zofia Szwiling PT, Fotini Zografou OT, kwiecień/maj 2012
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, sierpień 2012
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, mgr Aleksandra Łada, wrzesień 2012
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Krynica-Zdrój, marzec 2013
 • Konferencja zorganizowana przez PS NDT-Bobath, Analiza chodu dziecka z MPDz, Warszawa, maj 2013
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Maarlene D'Hondt (Belgia) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Warszawa, czerwiec 2013
 • Kurs refresher NDT-Bobath, Leszno, październik 2013
 • Kurs Przegląd tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi, Łukasz Czubaszewski, Leszno, listopad 2013
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Leszno, marzec 2014
 • Konferencja Stowarzyszenia Mówić bez słów pt.:  Od niepełnosprawności do aktywności, Beata Batorowicz (Kanada), Nadia Browning (Niemcy), Koen Van Dijk (Holandia), Aleksandra Kulis (Polska), Warszawa, kwiecień 2014
 • Kongres: 26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, July 3-5, 2014, Vienna, Austria26 Doroczne Spotkanie Europejskiej Akademii Dziecięcej Niepełnosprawności, 3-5 lipca 2014 roku, Wiedeń, Austria
 • Kongres EBTA 2014, Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie...?, Warszawa, wrzesień 2014
 • Warsztaty SOFFI- Wspomaganie karmienia doustnego niemowląt z zaburzeniami żywienia, Erin Sundseth Ross (Stany Zjednoczone), Warszawa, wrzesień 2014
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, pażdziernik 2014
 • Warsztat dla nauczycieli koncepcji NDT-Bobath i ich asystentów, Josse De CAt, Koen De Wulf, Patrick Algoet (Belgia), grudzień, Bruksela 2014
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, styczeń 2015
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Warszawa, luty 2015
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath pt.: Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w MPDZ, Eddy Mellaerts, Wima Sevenants Belgia, Warszawa, maj 2015
 • 7 Europejska i Śródziemnomorska Konferencja Naukowa Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej - EEMCPDM pt. "Od Dzieciństwa do Dorosłości z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym" przebiegająca pod auspicjami Amerykańskiej Akademii Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej (AACPDM), Poznań, czerwiec 2015
 • Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne i kinematyczne podejście do rehabilitacji, Elain Owen MBE MSc SRP MCSP, Warszawa, listopad 2015
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, styczeń 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Swarzędz, marzec 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Kraków, kwiecień 2016
 • Szkolenie Trudności z jedzeniem, dzieci z zaburzeniami rozwoju, Anna Krauze, Fundacja Scolaris, Centrum Terapii EGEO, Bydgoszcz, maj 2016
 • Kurs NDT-Bobath Baby, część logopedyczna, Sheri Rabino Senior Tutor SLT NDT-Bobath, Sara Capelovitch Senior Tutor PT NDT-Bobath (Izrael), Warszawa, czerwiec 2016
 • Kurs NDT-Bobath Baby, część logopedyczna, Sheri Rabino Senior Tutor SLT NDT-Bobath, Sara Capelovitch Senior Tutor PT NDT-Bobath (Izrael), Warszawa, wrzesie  2016
 • Warsztaty SOS Approach to feeding, Kay Toomay, Erin Ross, Uppsala, Szwecja, wrzesień 2016
 • Szkolenie Pre-speech, kurs Advance kocepcji NDT-Bobath dla logopedów będących na ścieżce instruktorskiej w zakresie logopedii, Warszawa, październik 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Poznań, grudzień 2016
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Głogów, marzec 2017
 • Konferencja "Rozmowy bez mowy" AAC, Głogów, maj 2017
 • Konferencja "Bobath dziś", Warszawa, czerwiec 2017
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom IGrecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Szaflary, październik 2017
 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, część logopedyczna, Dore Blom (Grecja) NDT-Bobath Senior Tutor w zakresie logopedii, Gdańsk, maj 2018
 • Konferencja PS NDT-Bobath Małe dziecko w wieloprofilowej terapii, Warszawa, maj 2018
 • Kinesiotaping w logopedii, Esther De Ru, Poznań, czerwiec 2018
 • Feeding Issues in Substance Exposed Infants, warsztat, Joy V. Browne, PCNS, IMH-E(IV), University of Colorado, lipiec 2018
 • Otrzymanie certyfikatu mianującego na nauczyciela koncepcji NDT-Bobath w zakresie logopedii (SLT Bobath Tutor), Tel Aviv-Brighton 2018
 • Makaton, Zielona Góra, wrzesień 2018
 • Kinesiotaping w logopedii Advance, Esther De Ru, Wrocław, grudzień 2018
 • Home Strategies for Families in Feeding Therapy, warsztat, Potock M., MA, CCC-SLP, Phoenix, Arizona, sierpień 2019
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "W LABIRYNCIE SŁÓW. AFAZJA DZIECIĘCA I INNE ZABURZENIA KOMUNIKACJI. OBJAWY, DIAGNOZA ORAZ TERAPIA", Kraków, październik 2019
 • VitalStim®: zastosowanie elektrostymulacji i i sEMG w zaburzeniach połykania i wybranych problemach logopedycznych, dr Ewa Winnicka, Warszawa, październik 2019

 • Dysfagia pediatryczna, warsztat, Dore Blom SLT NDT-Bobath Senior Tutor, Warszawa, listopad 2019

 • Międzynarodowa Konferencja kinesiotaping dla logopedów, Esther De Ru i inni, Warszawa, listopad.2019

 • 7th International Pediatric Feeding Disorder Conference, January 2020

Szkolenia z zakresu AAC oraz superwizje:

 • Szkolenia z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź jak się porozumiewam", dr Magdalena Grycman, 2010
 • Szkolenie superwizyjne (analiza 4 użytkowników AAC prezentujących umiejętności z zakresu porozumiewania się na poziomach 0-1-2), dr Magdalena Grycman, styczeń 2011
 • Szkolenie superwizyjne (analiza 4 użytkowników AAC prezentujących umiejętności z zakresu porozumiewania się na poziomach 0-1-2), dr Magdalena Grycman, marzec 2011
 • Szkolenie superwizyjne (analiza 4 użytkowników AAC prezentujących umiejętności z zakresu porozumiewania się na poziomach 1-2-3), dr Magdalena Grycman, październik 2011
 • Indywidualne szkolenie superwizyjne z zakresu AAC, dr Magdalena Grycman, maj 2012
 • Indywidualne szkolenie superwizyjne z zakresu AAC, dr Magdalena Grycman, październik 2012