Realizującymi kurs będą:

1/ dr n. zdr. Marek Boberski, fizjoterapeuta NDT-Bobath
2/ mgr Katarzyna Padula; neurologopeda, terapeuta NDT-Bobath
3/ dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk, Kierownik Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Ze względu na charakter kliniczny szkolenia każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się ze specyfiką oddziału, jednak w ramach części praktycznej praca z pacjentem będzie przedstawiona oraz omówiona na podstawie filmów video wcześniej nagranych na oddziale.

Cena: 500zł.
Kontakt: 666605327
aleksandra.edel.barna@gmail.com

Po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym uczestnik otrzyma arkusz zgłoszeniowy oraz numer konta bankowego, na który dokonywana będzie wpłata. Przy zapisie wymagana zaliczka w wysokości 100zł., resztę kwoty należy wpłacić do 05.02.2016r.
Organizator zastrzega sobie zmianę terminu lub odwołanie edycji szkolenia w przypadku zgłoszenia niedostatecznej liczby uczestników. Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu ze względów organizacyjnych zwrot kosztów nie będzie możliwy.